UBOP - dekodēšana. Birojs organizētās noziedzības apkarošanai

Likums
Notiek ielāde ...

Praktiski jebkurā valstī vienmērgalvenā prioritāte bija kārtība un likums. Galu galā, tikai pamatojoties uz šīm divām sastāvdaļām, mēs varam nodrošināt kompetentu mijiedarbību un labi izveidotu visu valdības iestāžu darbu bez izņēmuma. Turklāt iedzīvotāju uzticēšanās pakāpe valstij tās atsevišķo struktūru personālam, kas nodrošina likumību un kārtību, ir ļoti svarīga. Jāatzīmē, ka šīs divas kategorijas ir sākuma punkts no galvenā sabiedrisko attiecību regulētāja, proti, tiesību aktiem. Viņam pateicoties, mēs varam runāt par dažādu cilvēku darbības jomu noteikumiem. Galu galā, ja nav tiesību, tad patiesībā nav nepieciešams organizēt kārtību valstī, jo vēl joprojām nav pamata.

Attiecībā uz Krievijas Federācijugadsimtiem šajā valstī tika piešķirtas pietiekami nozīmīgas īpašās iestādes, kas nodrošināja likumību un likuma varu. Šī tendence nav pārdzīvojusi līdz šai dienai. Krievijas Federācijas mūsdienu tiesībaizsardzības iestādēm ir strukturāla organizācija, kas ļauj tām pēc iespējas ātrāk veikt savus uzdevumus un funkcijas. Bet šo institūciju sistēmā ir nodaļas, kuru mērķi atšķiras pēc to īpatnībām. Birojs organizētās noziedzības apkarošanai var tikt klasificēts kā tāds, kas tiks apskatīts vēlāk šajā rakstā.

pucker dekodēšana

Noziedzības jēdziens

Tiesību aizsardzības iestāžu sistēma pastāvkādu vai citu iemeslu dēļ. Tiesiskajā sfērā ir tāda lieta kā noziegums. Tas ir sociāli nosacīts, negatīvs no krimināltiesību viedokļa fenomens, kas vienā vai vairākos reizēs izpaužas noteiktā valsts teritorijā. Faktiski noziedzība ir visu izdarīto noziegumu kopums. No krimināltiesību jēdziena viedokļa šī parādība ir ārkārtīgi negatīva. Tāpēc cīņu pret noziedzību veic īpašas tiesībaizsardzības iestādes, kas īsteno tādu pašu nosaukumu.

Krievijas Migrācijas ministrijas struktūra

Tiesībaizsardzības darbības

Kā jau minēts iepriekš, cīņa pret noziedzībuizmantojot tiesībaizsardzību. Būtībā tā ir sava veida valsts reakcija uz konkrētu dalībnieku nelikumīgām darbībām. Tiesībaizsardzības darbības veic īpaši pilnvarotas iestādes un to darbinieki. Turklāt, ņemot vērā šīs parādības juridisko raksturu, mēs varam teikt, ka to īsteno vairākās juridiskās jomās, proti, administratīvajā un noziedzīgā. Tajā pašā laikā krimināltiesību jomā tiek izdarītas visbīstamākās prettiesiskās darbības, kuras sauc par noziegumiem.

Tiesību aizsardzības zīmes

Iepriekš minētā parādība nav raksturīgatikai aizsardzības zīme, bet arī vairākas citas funkcijas. Piemēram, saskaņā ar spēkā esošajiem Krievijas Federācijas tiesību aktiem pilnvarotās iestādes tiesībaizsardzības pasākumu īstenošanas ietvaros ir tiesīgas ierobežot pilsoņu brīvību. Turklāt ir arī vairākas citas pazīmes, proti:

- visi ietekmes pasākumi saskaņā artiesībaizsardzības pasākumi ir tīri likumīgi. Tas nozīmē, ka jebkurām metodēm obligāti jābūt normatīvai pastiprināšanai, ko izsaka esošie akti.

- Šāda veida darbības īstenošana notiek izņēmuma kārtā, un tai nevajadzētu pārsniegt tiesību normu darbības jomu. Šis ir visu valsts struktūru darba likumības princips.

- Tiesībaizsardzības darbības veic tikai pilnvarotas iestādes.

Ņemot vērā sniegtos rādītājus, mēs varam runāt par tiesībaizsardzības aspekta specifiku Krievijas Federācijā.

cīņa pret noziedzību

Krievijas Federācijas Iekšlietu ministrija

Šodien Krievijas FederācijāGalvenā tiesībaizsardzības aģentūra ir Krievijas Iekšlietu ministrija. Šajā ķermenī ir diezgan bagāta un ilgstoša veidošanās vēsture. Dažas Iekšlietu ministrijas nodaļas un dienesti savu prototipu atkārtoja Krievijas impērijas dienās. Mūsdienu Krievijā Iekšlietu ministrija ir federāla izpildinstitūcija, kas nodrošina likumu un kārtību, apkaro noziegumus, kā arī izstrādā noteikumus valsts iekšlietu jomā. Krievijas Iekšlietu ministrija nodrošina militāro, federālo civildienestu un tiesībaizsardzības dienestu.

mvd russia

Ministrijas struktūra

Krievijas Iekšlietu ministrijas struktūrā ir trīs galvenie"bloks", kas, savukārt, ir iedalīts mazākos departamentos. Precīzāk, iesniegtā sistēma sastāv no šādiem elementiem, proti:

  1. Tieši iekšlietu iestādes, kurās iekļauta Krievijas Federācijas policija.
  2. Iekšējie karaspēki.
  3. Speciālās vienības un struktūras, kas tika izveidotas, lai nodrošinātu ministrijas darbību.

Tādējādi tiek pārstāvēta Krievijas Iekšlietu ministrijas struktūradiezgan specifisks dažādu struktūru un departamentu kopums. Bet šajā rakstā autore vēlētos atklāt vienas Krievijas policijas vienību īpašības. Šajā gadījumā mēs runājam par tādu nodaļu kā OCD. Ilgu laiku šī patiesi leģendārā vienība veica darbības, kuru mērķis ir apkarot organizēto noziedzību. Tajā pašā laikā interesē ir ne tikai pati UBOP, bet arī raksturīgās iezīmes cīņai pret iesniegto sugu noziedzību. Galu galā šādas nelikumīgas darbības ir ļoti grūti noskaidrot un vainīgie nonāk pie taisnīguma. Arī cīņas īpatnības šajā tiesībaizsardzības jomā tiks sīkāk aplūkotas arī turpmāk.

Cauruļvadu darbinieki

UBOP: transcript

UBOP vai RUBOP, jo šis sadalījums bija reiztika saukts, veica virkni diezgan specifisku uzdevumu. Precīzāk, šādas organizācijas ir iesaistītas noziegumu atklāšanā, kas saistīti ar organizēto noziedzību, vai tieši veic noziedzīgas organizācijas. Pēc savas būtības OCD bija operatīva vienība, tas ir, tā bija pilnvarota veikt operatīvās meklēšanas darbību. Veidošana tika sadalīta mazākos departamentos, kuri tika izveidoti atkarībā no konkrētā veida noziegumu apkarošanas vajadzībām. Piemērs tam ir 5. nodaļa, kas iesaistījās zagļu attīstībā tiesību aktos un noziedzīgās pasaules iestādēs. Tādējādi Organizētās noziedzības apkarošanas reģionālais birojs ir specializēta vienība Krievijas Federācijas Iekšlietu ministrijas struktūrā, kas nodarbojas ar organizēto noziedzību.

Organizētā noziedzība un pasākumi, lai to apkarotu

Cīņa pret organizēto noziedzību, kā jau tāagrāk minētajā rakstā, vienreiz tika veikts tāds apakšnodalījums kā RUBOP. Bet diezgan bieži jautājums par to, kas ir noziegums, kopumā ir organizēts, nav skaidrs. Šī ir īpaša noziedzības forma, kas izriet no bandu, noziedzīgu organizāciju, noziedzīgu apvienību un citu līdzīgu nelegālu noziegumu formām. Parasti šī darbība balstīta uz ciešu saikni starp noziedzniekiem un valsts iestādēm, izmantojot dažādus korupcijas mehānismus.

ubop Ukraina

Jāatzīmē, ka kriminoloģijas zinātnēbieži tiek skartas organizētās noziedzības parādības problēmas. Tā kā kompetentās pretdarbības organizēšana šī negatīvā faktora izplatīšanā prasa teorētisko koncepciju izstrādi. Tomēr tiek izstrādāti daži pasākumi organizētās noziedzības apkarošanai, piemēram:

- jums ir nepieciešams pievērst uzmanību ienākumu un īpašumu no nezināmiem avotiem līdz konkrētām personām, kam ir saites ar noziedzīgo grupējumu sadalījumu;

- nodrošināt visaktīvāko personu, kas atrodas zem nabadzības sliekšņa, kontroli;

- nodrošināt kontroli pār visaktīvākajām personām, kuras pieder sabiedrības demoralizētajai videi;

- informēt sabiedrību par negatīvajām sekām, kas var būt saistītas ar noziedzīgu grupējumu izveidi un noziegumu izdarīšanu kopumā.

Jāatzīmē, ka daži pasākumi, lai apkarotu noziedzību UBOP darbībās, bija slēptas, jo tās tika veiktas, veicot noteiktas operatīvās izmeklēšanas.

UBOP vēsture

Jāatzīmē tas fakts, ka UBOP, atšifrēšanakas ir iekļauts rakstā, ne vienmēr pastāvēja. Šī vienība parādījās pēc Padomju Savienības sabrukuma. Protams, tās pastāvēšanas nepieciešamība bija padomju laikos, bet pēc tam UBOP funkcijas veica dažādi Iekšlietu ministrijas strukturālie elementi.

Tādējādi pēc Padomju Savienībasvairs nepastāv, Iekšlietu ministrijas Galvenais direktorāts kļūst par Organizētās noziedzības apkarošanas galveno direktorātu. Tā bija arī Iekšlietu ministrijas, bet jau Krievijas Federācijas daļa.

1993. gadā tika veikta reorganizācijaattiecīgajiem reģionālajiem birojiem. Tajā laikā jau bija tādas struktūrvienības kā Iekšlietu ministrijas departaments, kas bija daļa no GUVD struktūras. Tomēr RUBOP dibināšanas gads ir 1996. gads. Tā kā tajā pašā laikā nodaļas ar tādu pašu nosaukumu atstāja Centrālās iekšlietu direkcijas pakļautību, un to kļuva kontrolējusi vienīgi Birojs. Jāatzīmē, ka vairākās citās NVS valstīs ir arī tādas vienības kā UBOP. Šajā ziņā Ukraina nav izņēmums. Organizācijas noziedzības apkarošanas vienības šajā valstī ir ļoti līdzīgas krievu valodai, ja netiek ņemti vērā tiesiskā regulējuma īpatnības.

Vienības turpmākais liktenis

OCD, kuras darbinieki aktīvi cīnījās pretorganizētā noziedzība turpināja pastāvēt tā sākotnējā formā līdz 2001. gadam. Pēc tam Iekšlietu ministrijas vadītāji nolemj par šīs struktūras reorganizāciju. No šī gada RUBOP faktiski neeksistēja. Pamatojoties uz to, tika izveidotas operatīvās meklēšanas biroji, kas kļuva par Krievijas Federācijas kriminālpolicijas tiešu daļu. Šādā veidā pakalpojums ilga līdz 2008. gadam, pēc kura to izveidoja ekstrēmisma apkarošanas katedras.

RUBOP darbības joma

Organizētās noziedzības apkarošanas departamentsbija iesaistīts konkrētā darbā, kura mērķis bija apkarot organizēto noziedzību, kā minēts iepriekš rakstā. Jāatzīmē, ka RUBOP ir vienīgi darbības vienība. Tas nozīmē, ka tā struktūrā nav izmeklēšanas un izmeklēšanas dienestu. Tādējādi RUBOP nevarēja uzsākt kriminālprocesu. Attiecībā uz šī departamenta norādījumiem šis aspekts ir skaidri redzams atsevišķu departamentu darbā. RUBOP struktūrā bija šādas vienības:

- Trešajā nodaļā viņi nodarbojās ar noziegumu apkarošanu, kas saistīti ar nolaupīšanu, kā arī ķīlnieku atbrīvošanu.

- Ceturtais departaments ir vienība, kas izveidota, lai apkarotu bandītu.

- Piektajā nodaļā tika izstrādāts zagļu likums un citas noziedzīgās pasaules iestādes, kā jau agrāk minēts rakstā.

- Sestajā un septītajā nodaļās tika izskatītas korupcijas un ekonomiskie noziegumi, ko izdarījušas noziedzīgas organizācijas.

- Eighth Division veica cīņu pret etnisku noziegumu.

- Devītajā un desmitajā nodaļā operatīvie darbinieki cīnījās ar starpvalstu noziedzību un nelegālu ieroču kontrabandu valstī.

Jāatzīmē, ka RUBOP vienības savāSistēmai bija arī spēku atbalsta nodaļa ar nosaukumu SOBR. Ņemot vērā minētā departamenta dažādo departamentu pārstāvētās darbības sfēru, var secināt, ka šīs vienības darbība patiešām ir svarīgs un neaizstājams ieguldījums organizētās noziedzības apkarošanas procesā Krievijas Federācijas teritorijā.

Cīņa pret ekstrēmismu

RUBOP, kuras dekodēšana tika dota šajāraksts, jo šodien neeksistē. Šīs leģendārās vienības vietā tika izveidots ekstrēmisma apkarošanas birojs. Tā ir pilnīgi neatkarīga struktūra, kas ir pakļauta tikai Iekšlietu ministrijas centrālajam aparātam. Tā uzdevums ir nodrošināt un īstenot politiku valsts aizsardzībā pret ekstrēmistu darbības izplatību tās teritorijā. Turklāt vadība arī veic vairākas citas, ne mazāk interesantas funkcijas, proti:

- politikas un reglamentējošo noteikumu izveidošana noteiktajā darba vietā;

- vadības pilnveidošana sabiedrisko attiecību drošības nodrošināšanā no ekstrēmistu darbības negatīvās ietekmes;

- pretdarbība ekstrēmistu darbībai;

pasākumi organizētās noziedzības apkarošanai

Secinājums

Tātad autors mēģināja pateikt par torajons, piemēram, RUBOP. Šajā rakstā tika atspoguļots šī pakalpojuma atšifrējums, vēsture un darbības joma. Jāatzīmē, ka visā tās pastāvēšanas gaitā RUBOP darbinieki ir iesnieguši tiesai lielu skaitu noziedznieku, kā arī būtiski veicināja organizētās noziedzības apkarošanu.

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...