Tiesas nolēmuma neizpilde

Likums
Notiek ielāde ...

Mūsdienu pasaulē tiesas sprieduma neizpildebieži rodas. Tas nozīmē pilnīgu atteikumu veikt konkrētas darbības, ko tiesa ir noteikusi kā sodu par taisnīguma atjaunošanu. Parasti šāds lēmums attiecas tikai uz konkrētiem laika posmiem. Ja uzņēmējs nespēj pārvaldīt vai nespēj izpildīt uzdevumu laikā, tas saņem iepriekšēju brīdinājumu rakstiska paziņojuma veidā. Turpmākā tiesu pasākumu ignorēšana var tikt kvalificēta kā ļaunprātīga nodarījuma izdarīšana.

Tiesvedības neesamība uzņēmumāattiecības pastāvīgi notiek. Tas ir saistīts ar likumdošanas bāzes nepilnībām, jo ​​nevienā tiesību aktā nav skaidri aprakstīta kārtība, kas regulē pienākumu brīvprātīgu izpildi pret partneri. Tieši tāpēc ekonomikas dalībnieki izmanto piespiedu parādu atmaksu vai pašu tiesību atjaunošanu. Lai to izdarītu, viņi vēršas pie attiecīgās tiesu iestādes un pēc tam saņem izpildrakstu.

Saskaņā ar vispārējiem noteikumiem parādnieks sedzatbildība par tiesas lēmuma neievērošanu. Tajā pašā laikā brīvprātīgas izpildes atteikumu nevar sodīt, ir nepieciešams papildu process un izpildes procedūras uzsākšana. Un šo procedūru var atlikt uz pietiekami ilgu laiku. Tāpēc uzņēmēji nevēlas vērsties tiesu iestādēs un mēģināt pašiem atrisināt problēmu.

Tātad tiesas sprieduma neizpilde pati par sevi irārpus tiesiskajām normām, jo ​​nav skaidru regulējumu. Bet pats fakts par neapmierinātību ar partnera pienākumiem ir sodāms, kas izriet no atsevišķiem Civilkodeksa pantiem. Šķīrējtiesa, apsverot cietušās puses sūdzību, var palīdzēt izkļūt no konflikta situācijas, uzliekot sodus par summu, kas paredzēta attiecīgajos likumos. Tādējādi valsts mudina atbildētāju atmaksāt parādu, jo viņš saprot, ka nākotnē sekas tikai pasliktināsies. Pilnīga naudas soda samaksa nenozīmē, ka nevar izpildīt spriedumu.

Visbiežāk tiesas izskata sūdzības,par savstarpējām naudas saistībām. Personas vai organizācijas, kas pēc saviem ieskatiem pārvalda citu cilvēku finanšu resursus, pamatojoties uz aizdevuma vai kredītlīgumu, ja kavējas atmaksas vai parāda samaksa, nav pilnībā atbildīgas. Piemēram, kad parādnieks ir atgriezies tikai ķermeni no aizdevuma, gan divpusēja vienošanās, viņam ir pienākums atdot kreditoram norādītajā apjomā summu. Papildus tam tiek sodīti arī tie aizņēmēji, kuri līdzekļu izmantošanas procesā ir radījuši kreditoram jebkādu kaitējumu.

Tiesas sprieduma neizpilde var izraisītnopietnas sekas. Tomēr valsts iestādes atzinīgi vērtē pušu savstarpēju vēlmi atrisināt problēmu bez ilgstošām tiesvedībām. Šajā sakarā ir iespējams atrisināt izlīgumu visos izpildes procesa posmos. Patlaban atteikšanās izpildīt savus pienākumus nebaidās no parādnieka, jo viņš saprot, ka cietušās puses izdevumam ir jāpiešķir daudz laika un enerģijas tiesas nolēmuma izpildei. Un ne katrs darījumu cilvēks nolemj par šādu smieklīgu procedūru.

Valdībai būtu jāievieš pasākumi, laitiesvedības sistēmas modernizācija un paātrināšana. Pirmkārt, ir jālikvidē birokrātija, kas liek cilvēkiem cīnīties negodīgi. Un, protams, mums vairāk jāpievērš uzmanība tiesu izpildītāju kvalifikācijai un citiem šajā jomā strādājošajiem.

Notiek ielāde ...
Notiek ielāde ...